หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ ITAS  
 

ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โดยขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้มาติดต่อตามภารกิจของ อบต. ผู้มารับบริการ ผู้มาเสียภาษี ผู้รับจ้าง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/ypco90  หรือ
2. Scan QR Code ด้านล่าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 10.38 น. โดย คุณ ชัยเดช ทุมรัตน์

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
จำนวนผู้เข้าชม 2,066,552 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com