หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๒๑๐
    โทรศัพท์:๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
    โทรสาร:๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
จำนวนผู้เข้าชม 2,029,941 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com