หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
นายบรรจง ทัดนุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ท้องถิ่นพัฒนา  ประชามีสุข"
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดเชตุพน
ผลิตภัณฑ์งานฝีืิมือคุณภาพเยี่ยม
โดยชาวตำบลเมืองเก่า
www.muangkhao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
         
         
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด - ปิดน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝาย ประตูเปิด -ปิดน้ำ
     
การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาการระบายน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
 
 
 
         
         
 
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมไฟป่า
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติฯและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
     
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต อบต.
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองเก่า
     
จัดทำแนวกั้นเขตที่กั้นสาธารณะประโยชน์
 
แนวทางการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
     
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะ
     
ศึกษาความเหมาะสมการออกแบบก่อสร้างที่ทำจัดขยะ
 
แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
     
ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตท่องเที่ยว
     
ก่อสร้างหมู่บ้านวิถีไทยตามรอยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
แนวทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
 
 
 
         
         
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร
     
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.
     
ปรับปรุง/ก่อสร้าง สำนักงาน อบต. และปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่ออำนวย
        ความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ
     
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
     
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานฯ
     
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชน
     
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
     
จัดส่งสมาชิก ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรมและ
     
ศึกษาต่อ ตามหลักสูตรของสถาบันต่างๆ
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
     
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล
     
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙ โทรสาร : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙
สายตรงนายก
โทร ๐๘-๖๔๔๐-๖๙๐๕
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,468,671 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10